OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMAČNÍ POVINNOST GDPR

Prodávající Adam Tazbírek, Bezručova 672/9, 790 01 Jeseník, IČ: 06288847 zapsaný v Živnostenském rejstříku MÚ Jeseník Č. j. MJ/38238/2017/ŽÚ/Če (dále jen "Správce") ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále GDPR) zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail adresa (v případě soukromé osoby)
 • název společnosti, IČ, DIČ (v případě nákupu na firmu/živnost apod.)
 • číslo účtu (v případě platby převodem)
 • heslo (v případě registrace)
 • a další údaje, které případně poskytnete

Kromě vlastního zpracování Správcem, Správce pověřil i tyto zpracovatele:

 • pronajímatel diskového prostoru pro běh eshopové platformy: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8, IČO 25115804
 • dopravce: PPL CZ s.r.o., provozovna Františka a Anny Ryšových 1168/21, 72100 Ostrava 21, IČ: 25194798
 • dopravce: Geis CZ s.r.o. IČO: 44567359
 • k odesílání některých balíků pověřujeme firmy: CARERO s.r.o. IČ: 28108272, ADELAINE trade s.r.o. IČ: 28613902
 • účetní firma: EMKO - LSP s.r.o., K Nádraží 319, 79081 Česká Ves, IČ: 25351257
 • základní měření návštěvnosti: TOPlist s.r.o. nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 18000 Praha 8, IČ: 27204171
 • měření konverzí a Ověřeno zákazníky: Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8 Karlín, IČ: 02387727 (dotazník lze při objednávce odmítnout)
 • měření konverzí reklam Sklik a Zbozi: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha 5, IČ: 26168685 (v současné době nevyužíváme retargeting)

Osobní údaje zpracováváme:

 • za účelem plnění (kupní) smlouvy (dle Nařízení souhlas subjektu údajů není vyžadován pro účely zpracování nezbytné např. pro dodání zboží v rámci objednávky v e-shopu)

Osobní údaje budeme zpracovávat od objednávky, od vzniku kupní smlouvy (faktury) až 10 let (čl. 6 odst. 1 písm. c) a f)).

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@nizkeceny.net

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Za podmínek stanovených v Nařízení máte:

 • právo na přístup
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu info@nizkeceny.net